Tiada Warisan Dalam Harta Rasulullah Saw


Hadith :
Aisyah r.a menerangkan:”Bahawasanya isteri-isteri Nabi SAW di waktu Rasulullah telah wafat mahu menyuruh Uthman berjumpa dengan Abu Bakar untuk meminta pusaka mereka kepadanya. Kerana itu berkatalah Aisyah:”Apakah Rasulullah SAW tidak menyatakan:”Kami tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.”

(Bukhari dan Muslim)Huraian
Antara hikmah mengapa harta peninggalan Rasulullah SAW tidak dijadikan sebagai pusaka adalah supaya tiada tuduhan bahawa baginda mengumpulkan harta untuk kepentingan keluarga baginda. Sedangkan baginda adalah pemimpin umat maka harta baginda adalah dianggap sebagai sedekah untuk orang umum. Hanya mereka masing-masing (waris-waris) mengambil daripada harta itu sekadar keperluannya dan harta itu dipegang dan diuruskan oleh para penguasa.

Tiada ulasan: